תנאי בחינה מיוחדים לתלמידים עם ליקויי למידה

 תלמידים עם ליקויי למידה שאובחנו ע"י מאבחן דידקטי ו/או פסיכולוגי ונמצאו זכאים לתנאי בחינה מיוחדים בבחינות בית ספריות ו/או בבחינות הבגרות זכאים למגוון התאמות:

הארכת זמן, הגדלת שאלון הבחינה, מילון אלקטרוני באנגלית, התעלמות משגיאות כתיב בשכלול תן הציון, הקשבה לקלטת, השמעת השאלון ע"י מקריא נייטרלי, השמעת תשובות לקלטת, הכתבת התשובות לאדם לאחר כתיבתן בחינה מותאמת או בחינה בע"פ.

על המורים, הבוחנים, התלמידים והוריהם לזכור: תנאי בחינה מיוחדים הם לא מתנה אלא זכות! יש לאפשר לתלמידים הזכאים תנאי בחינה אופטימליים: חדר בחינה שקט ונוח, כלי בחינה (קלטות, טופסי בחינה), עמידה בלוח זמני הבחינה ללא המתנה ממושכת, יחס אדיב ומתחשב של הבוחן.

להלן פירוט ההתאמות בבחינות. הרשימה מבוססת על חוזרי משרד החינוך :

סעיפים 1-9 מתייחסים להתאמות המבוססות על המלצות אבחון דידקטי

סעיפים 10-13 מתייחסים להתאמות המבוססות על המלצת אבחון משולב (דידקטי ופסיכולוגי)

 

ההליך הנדרש ביטויי הלקות המצדיקים את ההתאמה סוג ההתאמה מס
התלמיד ימשיך לכתוב את הבחינה לאחר שהסתיים הזמן המוקצב לתלמידים. אם הזמן המוקצב הוא 60 דקות, התלמיד רשאי להמשיך לכתוב 15 דקות נוספות. איטיות בקריאה ובכתיבה תוספת זמן של  25% מזמן הבחינה 1
  ריבוי שגיאות כתיב התעלמות משגיאות כתיב 2
הנבחן יכתוב את הבחינה ויקריא אותה לבוחן במלואה. שתי המחברות נבדקות בצמידות במרב"ד ועל התשובות להיות זהות. רמה נמוכה של קריאות כתב היד שעתוק הבחינה 3
הבוחן המקריא צריך להיות זמין לתלמיד הנבחן. במתמטיקה, שפות, מחשב ועוד (ראה חוזרי מפמ"רים) הבוחן המקריא חייב להיות מורה מאותו תחום דעת שאינו מלמד בבית הספר קריאה איטית במיוחד או קריאה משובשת הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא ניטרלי ובאנגלית השמעת שאלון הבחינה מקלטת 4
על ביה"ס מוטלת האחריות להגדיל את השאלון בעיות קריאה על רקע עיבוד חזותי הגדלת שאלון הבחינה 5
דף הנוסחאות מפורסם בחוזרי במפמ"רים
מומלץ להגדיל את דף הנוסחאות הרגיל עבור התלמיד.
קושי בשימור בזיכרון או בשליפה של מידע דף נוסחאות מורחב במתמטיקה ו/או ארגון שונה על דף הנוסחאות הרגיל 6
לא ניתן להשתמש בקוויקשנרי קשיים בשימור בזיכרון ובשליפה של אוצר מילים. שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית 7
נתנת האפשרות לארגן את התשובות בכתב ולאחר מכן לבצע את ההקלטה. ההקלטה ומחברת הבחינה תשלחנה למרב"ד קשיים בתהליכי כתיבה באנגלית – הקלטת התשובות של הנבחן על גבי קלטת
רצוי להימנע ממתן התאמה זו במקביל להשמעת הבחינה מקלטת. במקרה בו לתלמיד גם קשיים בכתיבה וגם בקריאה רצוי לאפשר בחינה בע"פ. הבחנות בע"פ בבחינות הבגרות דורשת אבחון פסיכו-דידקטי.
8
הנבחן יענה על שאלון הבחינה בשלמותו והבוחן ירשום את דבריו במלואם. זמן הבחינה יהיה לפי משך הבחינה הרגילה. התלמיד רשאי לקבל גם תוספת זמן ולארגן בראשו את התשובות לפני הכתבתן לבוחן פער משמעותי בין יכולת ההבעה בע"פ לבין יכולת ההבעה בכתב. כתב יד בלתי קריא באופן שהנבחן אינו יכול לפענח אותו. הכתבת תשובות לבוחן נייטרלי. הבוחן צריך להיות זמין לתלמיד הנבחן. במתמטיקה, שפות, מחשב ועוד (ראה חוזרי מפמ"רים) הבוחן חייב להיות מורה מאותו תחום דעת שאינו מלמד את התלמיד 9

הנחיות מפורטות לגבי שאלונים מותאמים במקצועות השונים ראה בחוזרי מפמ"רים
בשום מקרה לא יפטור בית הספר את התלמיד מלימוד פרקים בתוכנית הלימודים
תלמידים אשר ליקויים ספציפיים מונעים מהם לענות על חלקים מהבחינה. באנגלית יש לאתר מראש באיזה חלקים מתקשה התלמיד שאלון בחינה מותאם: השאלון המותאם נגזר משאלון הבחינה הרגיל 10
הנבחן נבחן בע"פ. באנגלית הבחינה מקוצרת ועורכת שעה אחת אולם כוללת כתיבת ראשי פרקים של חיבור והשמעת החיבור לבוחן. יש לעקוב אחר הוראות המפמ"רים במקצועות נוספים בהם קיימת ההתאמה לגבי אופן התיעוד ומשך הבחינה. קשיים משמעותיים שאינם מאפשרים קריאה ו/או הכתבה מאורגנת של התשובות מבחן בע"פ 11
  קשיים חמורים במיוחד בתחום הבנה כמותית וחישובים המרת בחינה במתמטיקה במקצוע מדעי אחר (ביולוגיה, כימיה ו פיזיקה) ברמה של 3 יחידות. ביה"ס יידע את הנבחן על המגבלות בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה. 12
ראה חוזר מפמ"ר קשיי שפה חמורים בחינה מיוחדת בלשון עברית 13

 

כל הזכויות שמורות למחבר. המאמרים ניתנים להדפסה לשימוש אישי ומקצועי, בתנאי שיודפס www.dyslexia.co.il ושם המחבר כמקור המאמר.
2007 Dyslexia.co.il ©