אוצר מלים ספציפי לתחומי ידע

ד"ר גילדה פלטי
עירית כהן

הכיתה מורכבת מילדים השונים זה מזה בעושר הלשוני וביכולת המלולית הן בשל הבדלים אינדיבידואליים (כגון יכולת חשיבה או ליקויי למידה) והן בשל הרקע התרבותי והחברתי ממנו הם באים. יש ילדים שקולטים אוצר מלים במהירות ויש ילדים איטיים יותר בקליטת אוצר מלים חדש. למקצועות שונים יש אוצר מלים הספציפי למקצוע. ידע או חוסר ידע של אוצר המלים המסוים של המקצוע מקל או מקשה על הבנת המקצוע, שמירה בזיכרון ואחזור של המידע הנלמד.

כיצד נזהה תלמיד המתקשה בלמידת אוצר מלים ספציפי לנושא?

שימו לב לתלמידים
• שמפגינים חוסר יכולת להשתמש באוצר מלים נכון גם לאחר שנאמר להם כי השימוש במלים מסויימות חשוב.
• שמראים חוסר הבנה של קטעי קריאה או של הנאמר בכיתה.
• שיש להם קושי באיות מלים, החלפת סדר (שיכול) אותיות, השמטת או הוספת אותיות.
• שמבקשים מהמורה לחזור שוב על דברים שאמר, מפספסים או מבלבלים צלילים ואלמנטים בדיבור או בכתיבה.
• שמאבדים את המקום בטקסט, מתקשים לעקוב אחרי טקסט מודפס/כתוב או סובלים מכאב ראש בעקבות קריאה מרובה.

איך נעזור לתלמיד לרכוש אוצר מלים ספציפי למקצוע אותו הוא לומד?

 1. מילון מונחים אין זה מובן מאליו שכל התלמידים מבינים וזוכרים מלים וביטויים לאחר שנחשפו אליהם פעם אחת או יותר. יש תלמידים שמתביישים להפגין חוסר הבנה או חוסר ידע כי הם חוששים מביקורת או לעג. רצוי לערוך רשימה של ביטויים ומלות מפתח שעלולים להוות בעיה עבור תלמידים. יש להציג את הביטוי או המילה, הסבר והגדרה שלהם וכן דוגמאות לשימוש בהם בהקשר הרלוונטי ובהקשרים אחרים.
   
 2. התייחסות בשיעור רצוי לדבר על הביטויים והמלים הקשים בזמן השיעור באמצעות הסבר המשמעות שלהם הן בתוך ההקשר המסוים בו הם מופיעים בשיעור או בספרי הלמוד והן בהקשרים אחרים. ישנן מלים רבות שמשתמשים בהן במקצועות ספציפיים אך יש להן שימוש אחר ביום-יום. חשוב להסביר לתלמיד את המשמעות הספציפית למקצוע אך באותו הזמן רצוי לנסות לקשר את המשמעות המסוימת של המלה למשמעותה היום-יומית, הנפוצה יותר על מנת לאפשר לילד ליצור את האסוציאציה למשמעות וכך לקבע את המשמעות החדשה בזיכרון באופן חזק יותר. למלה "משקעים", למשל, יש משמעות במקצוע הגיאוגרפיה, משמעות אחרת בכימיה, ומשמעות נוספת בפסיכולוגיה. קל לגרום לתלמיד למצוא את השורש המקשר בין כל ההגדרות הללו (שקע). הפירוש היום יומי המוכר יהפוך את ההגדרות השונות נגישות ומובנות יותר עבור התלמיד.
   
 3. דוגמאות מהחיים לעתים קרובות נדמה לנו שאנו יודעים את משמעותם המדויקת של מלים או ביטויים מסוימים אולם כאשר אנו מתבקשים לספק הגדרה מדויקת למושגים הללו, בעיקר כשמדובר במושגים מופשטים, המשימה לא קלה. קל וחומר, עבור ילדים עם ליקויי למידה. לילדים עם קשיים בזיכרון לטווח קצר או לטווח ארוך קשה מאד לשנן חומר מלולי שאינו מעוגן בהקשר מובן. מלים והגדרות אותם הם משננים לקראת מבחנים מהווים מקור לקושי ותסכול, ובמקרה הטוב נשכחים למחרת המבחן. אם אין לתלמיד הבנה אמיתית של המושג יהיה לו קשה מאד להגדיר אותו עבור עצמו ועבור אחרים. כאשר אנו באים להסביר לילד מילה או ביטוי, רצוי לתת לו דוגמאות קטנות מהחיים, של דברים עכשוויים שהוא מכיר על מנת שיבין ויזכור אותם. לדוגמא, את ההבדל בין המלים "מידע" ו"ידע" אפשר להמחיש לילד באמצעות השוואה לתהליך אפיית עוגה: החומרים שמרכיבים את העוגה מסמלים את המידע, והאופן בו משתמשים בחומרים מסמל את הידע. את הגדרות המושג "דמוקרטיה" ניתן להמחיש על ידי דוגמאות מחיי המשפחה או על ידי שימוש בדוגמא המוכרת לכל תלמיד של מהו שלטון לא דמוקרטי, כגון שלטון סדאם חוסין.
   
 4. שימוש אקטיבי במלים הבנת המלה או המונח בהקשרם המסוים היא מחצית הדרך. המחצית השניה היא להיות מסוגל להשתמש בהם בעל פה ובכתב. יש לעודד תלמידים למצוא דוגמאות משל עצמם ולבנות מאגר התייחסות שמסביר את המונחים. לדוגמא, האנשה מוגדרת כהתייחסות למשהו שאינו חי כאילו הוא חי ויכול לחשוב או להגיב. דוגמאות למונח יכולות להיות: "המחשב הזה מטומטם", או "המכשירים החשמליים בבית שלי מתמרדים נגדי".
   
 5. איות תלמיד עשוי להבין מלה או מונח ואף לדעת איך משתמשים בהם בעל פה אולם אם הוא לא ידע לאיית את המלים נכון הוא ימנע משימוש בהם. יש ללמד את התלמיד איות נכון ולעודד אותו להשתמש במלים בכתב כדי לתרגל את כתיבתם. בשלב הראשון ניתן להכין קטע CLOZE בו התלמיד מזהה ומשלים את המלים החסרות מתוך מחסן מלים. בשלב השני ניתן לבקש ממנו להפיק בעצמו משפטים עם המלים. בהמשך יש לשים לב אם הוא אכן הפנים את המלים ומשתמש בהן בכתיבת תשובות לשאלות.
   
 6. שימוש במילון רצוי שבספרית בית הספר יהיו מילונים לנושאים ספציפיים. לימוד ועידוד תלמידים להשתמש במילון בצורה יעילה יאפשר להם גישה לפירוש הנכון של מלים ומונחים שהם קוראים וגם לשימוש הנכון בהם בכתיבה.
   
 7. הספרנית הספרנית נמצאת בספריה כדי לסייע לתלמידים. יש לעודד את התלמידים לבקש עזרה מהספרנית בכל תחום הקשור בחיפוש מידע.
כל הזכויות שמורות למחבר. המאמרים ניתנים להדפסה לשימוש אישי ומקצועי, בתנאי שיודפס www.dyslexia.co.il ושם המחבר כמקור המאמר.
2007 Dyslexia.co.il ©