ליקויי למידה –הגדרות, מאפיינים ודרכי זיהוי

עירית כהן

 
 
מה הם "ליקויי למידה"?
 
ליקויי למידה שכיחים בקרב כ 10 עד 15% מאוכלוסיית בתי הספר במערב. בשני העשורים האחרונים, בעקבות רגישות גוברת של הממסד החינוכי והאקדמאי לצרכים של תלמידים, הורים ומורים, התפתח באופן משמעותי המחקר בתחום קשיי הלמידה הספציפיים. עם זאת, במקביל לידע הרב שקיים היום בתחום זה, קיים גם בלבול בקרב הורים ומורים לגבי ההגדרות השונות. המלים הנרדפות שניתנות לתופעות דומות, כגון "ליקויי למידה", "דיסלקציה", ולאחרונה, "קשיי למידה ספציפיים", נובעות לעיתים קרובות מגורמים "חיצוניים", כגון הצורך למיין ולסווג תלמידים כבעלי צרכים חינוכיים מיוחדים, הצורך בחקיקת חוקים שונים או הצורך בהקצעת והפניית משאבים לאוכלוסיות שונות  .(Kavale and Forness, 2000)
 
ההגדרה המקובלת כיום ל"ליקויי למידה" מתמקדת בפער משמעותי שבין יכולת חשיבה מילולית ו/או בלתי מילולית ממוצעת או למעלה מזה, לעומת הישגים נמוכים במשימות אקדמאיות, כגון קריאה, כתיבה או זכירת אינפורמציה. "הפרעות למידה מאובחנות כאשר הישגי היחיד במבחנים סטנדרטיים בקריאה, מתמטיקה או הבעה בכתב פחותים במידה משמעותית מן המצופה מגילו, לימודיו ורמת המשכל שלו. בעיות הלמידה מפריעות במידה משמעותית להישגים האקדמאים או לפעולות החיים היומיומיות הדורשות כישורי קריאה, מתמטיקה או כתיבה"
(Diagnostic and statistical Manual of Mental disorders, 1994)
 
סקירה היסטורית קצרה של ההגדרות השונות שקדמו להגדרה הרווחת כיום - "קשיי למידה ספציפיים" - מגלה כי ההגדרות המוקדמות בשנות ה 40 התמקדו בסיבות הרפואיות לקשיים והדגישו את המכאניזם הביולוגי. התמקדות זו הובילה למונחים כגון "חוסר תפקוד מוחי מזערי", או "דיסלקציה התפתחותית".
 
בלחצם של הורים, שדאגו למתן סיוע לילדיהם יותר מאשר לדיאגנוזות ותוויות, נזנחו ההגדרות ה"רפואיות" לטובת הגדרות מתחום החינוך. האחרונות כללו: "ליקויי למידה", ומאוחר יותר, "קשיי למידה ספציפיים". כך נוצר שינוי כיוון, מגישה רפואית לגישה חינוכית. משנות השבעים חל שינוי נוסף: מחקרים מדעיים הניבו ידע חדש והתפתחות מהירה בתחום ובעקבותיהם, מעבר מגישה טיפולית להפיכת תחום קשיי הלמידה הספציפיים לתחום לימוד מדעי הכולל מחקר תיאורטי ויישומי. משנות התשעים, ההתפתחות הטכנולוגית המהירה הובילה לממצאי מחקרים חדשים בתחום המוח. מחקרים שבדקו את המוח הימני והשמאלי הביאו להבנות ותובנות חדשות בנוגע לגורמים הביולוגיים המשפיעים על קשיי למידה ספציפיים.
 
במקביל, מאז שנות התשעים החלה להתבסס גישה חדשה –הוליסטית ואקולוגית יותר - המכירה בקשיים הביולוגיים הטבועים באנשים מסוימים, אולם, יחד עם זאת, ממקדת את תשומת הלב באינטראקציה שבין הילד לבין סביבתו החברתית, התרבותית והלימודית.
 
 
 
תחת ה"מטריה" של "ליקויי למידה או "קשיי למידה ספציפיים" מוגדרים כיום מספר קשיים מרכזיים, שביניהם נכללים: 
 
דיסלקציה:  קושי למידה שבסיסו שפתי הנחשב לליקוי ספציפי ביכולת הקריאה. אנשים עם דיסלקציה הם בעלי ראייה רגילה, אך מתקשים בקריאת מילים. הקושי נובע בדרך כלל מלקות במנגנונים העומדים בבסיס רכישת הקריאה, כגון מודעות, עיבוד וזיכרון פונולוגי.
 
דיסגרפיה:  קושי למידה שבסיסו בקושי בכתיבת אותיות או בכתיבה בכלל. הקושי עשוי לנבוע מלקות בתפקוד גרפו-מוטורי.
 
דיסקלקוליה:  קושי למידה שבסיסו בקושי בחשיבה מתמטית, תפיסת העיקרון המתמטי וקשיים בפתרון בעיות חשבוניות.
 
לקות למידה לא מילולית (NLD):  קושי למידה שבבסיסו פער משמעותי בין יכולת חשיבה מילולית גבוהה לעומת יכולות בלתי מילוליות נמוכות יחסית. מאפיינים שכיחים הם: קושי בארגון, קושי באינטראקציה חברתית, התפתחות תבניות התנהגותיות נוקשות.
 
דיספרסיה:  לקות בתכנון תנועתי שאינה מבטאת ליקוי בשרירי הגוף. דיספרסיה נחשבת ללקות הנובעת מחוסר בשלות של הקורטקס המוטורי של המוח, הנמצא בקדמת המצח והמתמחה בתכנון וביצוע של תנועה.שלושת סוגי הדיספרסיה הם: מוטורית, אוראלית ושפתית.
 
הפרעת קשב וריכוז ADD/ADHD:  מוגדרת כהפרעה התפתחותית. שהתוצאה הנצפית השלה היא שינוי נוירולוגי מובהק‏‏, שאותו ניתן לראות בתחום המטבוליזם של חומרים שונים באזורים שונים של המוח. במיוחד מדובר על דופמין ונוראדרנלין במספר אזורים במוח ובמיוחד באונה המצחית (frontal lobe), האזור האחראי בין היתר על ויסות. התוצאה היא בעיה בוויסות של מרכיבים שונים: תנועה (היפר תנועתיות) תגובה (אימפולסיביות) והכרה (הפרעת קשב וריכוז). הפרעות קשב וריכוז נחשבות לעיתים לגורם משני ללקות למידה האחר והן משפיעות על התפקוד החברתי והאקדמאי.
 
אין ספק כי במקרים רבים לקשיי הלמידה יש השלכות משניות, רגשיות וחברתיות. תלמידים עם קשיי למידה ספציפיים החווים קשיים, כישלונות ולעיתים קרובות חוסר הבנה וחוסר תמיכה מהסובבים אותם, נתפשים בעיני החברה ובעיני עצמם כבעלי כישורים חברתיים ולימודיים נמוכים יותר מאשר תלמידים ללא קשיי למידה ולעתים קרובות הם חווים רמות גבוהות יותר של בידוד חברתי מאשר אנשים ללא ליקויי למידה (נויברג, 1998).
 
כיצד נזהה שלתלמיד יש קשיי למידה ספציפיים?
 
אם התשובה לחלק משאלות אלה היא "כן" מומלץ לפנות לאבחון מקצועי:
 
בתחום הלימודי:
 
האם הילד טוב בתחומים מסוימים אבל נכשל בתחומים אחרים?
האם יש לו קושי מיוחד או איטיות בקריאה, העתקה מהלוח, כתיבה או איות?
האם הוא כותב אותיות או מספרים בסדר הלא נכון : 9/6, תפוח/פתוח, b/d ?
האם הוא מחליף סימנים מתמטיים (+/-)?
האם הוא מאיית מלים שכיחות בדרכים שונות בלי לשים לב לתבנית הנכונה?
 
האם הוא עונה על שאלות בעל פה אך מתקשה לענות עליהן בכתב?
האם הוא מסוגל להתרכז רק למשך זמן נמוך כאשר הוא מבצע משימות לימודיות?
האם קשה לו להבין מושגים דקדוקיים?
 
בתחום הביצועי והחברתי:
 
האם הוא מתקשה לזכור רצף של הוראות?
 
האם הוא מחליף בין ימין לשמאל?
האם יש לו קושי בארגון והוא מתנהל באופן מגושם\מסורבל\מאד לא מאורגן בחפצים ובאכילה?
 
האם רמת תפקודו לא אחידה – לעיתים מעולה ולעיתים ירודה?
האם רמת המאמץ רבה מאד אך התוצאות מועטות?
האם הוא מסורבל בתחומים מסוימים אך מעולה באחרים (למשל מעולה בבנייה בלגו או בציורי קומיקס?
האם הוא "ליצן" הכיתה?
 
אם התשובה להרבה מהשאלות היא "כן" רצוי לערוך לתלמיד אבחון מקצועי על מנת לעמוד על הסיבות לקשיים ולהמליץ על הוראה וגישה חינוכית ופסיכולוגית שיסייעו לו להתקדם בתחום הלימודי ולתפקד בצורה האופטימאלית מבחינה חברתית ורגשית.
 
 
 
מקורות:
 
מרגלית, מ., טור-כספא, ח. (1998). ליקויי למידה: מודל נוירו –התפתחותי רב-ממדי. פסיכולוגיה ז(1), 76-64.
 
נויברג, ש. (1998). תחושת קוהרנטיות, בדידות וכשירות חברתית של תלמידים עם צרכים חינוכיים מיוחדים. מגמות,   39, 128-148
 
 
Karanth, P. (2003). Introduction. In: Learning Disabilities in India: Willing the Mind to Learn. Karanth, P, & Rozario, J. (eds.). New Delhi: Sage.
 
Kavale, K.A. & Forness, S.R. (2000). What definitions of Learning Disabilities say and don't say: A critical Analysis. Journal of Learning Disabilities, 33, 239-256.
 
 
כל הזכויות שמורות למחבר. המאמרים ניתנים להדפסה לשימוש אישי ומקצועי, בתנאי שיודפס www.dyslexia.co.il ושם המחבר כמקור המאמר.
2007 Dyslexia.co.il ©